Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Music for Brands kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt
van de diensten van Music for Brands, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Music for Brands verstrekt. Music for Brands kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam 
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

waarom Music for brands deze gegevens nodig heeft

Music for Brands verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Music for Brands jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Music for brands GEGEVENS BEWAART

Music for Brands bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

delen met anderen

Music for brands verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

in kaart brengen website bezoek

Op de website van Music for Brands worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Music for Brands gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Music for Brands maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Music for Brands bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Music for Brands te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Music for Brands heeft hier geen invloed op.

Music for Brands heeft Google geen toestemming gegeven om via Music for Brands verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@musicforbrands.nl. Music for Brands zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Music for Brands neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Music for Brands maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Music for Brands verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@musicforbrands.nl.

 

Music for Brands is als volgt te bereiken:

Postadres & vestigingsadres: Herman Saftlevenstraat 15bis, 3583 BH, Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:53723074


E-mailadres: info@musicforbrands.nl